Trois artistes finlandais à l'USINE

Mikko Paakkola

peinture

(26/03 - 09/05/2004)
 
   

yellowblue I


red III


green Igreen II


green IIIgreen IV
Paakkola 23
Paakkola 30
Paakkola 35
Paakkola 8

Mikko Paakkola

cv


Marjukka Vainio
Hannele Rantala

artistes
home